Grondtonen

Wat de bijdrage van INDIGOgroep onderscheidt is wellicht aan de hand van de aanpak al zichtbaar. Het is echter meer dan een methodiek. Het denken en handelen van de partners bij INDIGOgroep is gebaseerd op een aantal kernwaarden, we noemen ze grondtonen.

Respect voor mens en natuur
INDIGOgroep ziet de mens, als onderdeel van de natuur, als basis voor alle organisatievormen en functioneren. De mens in haar element, in contact met wie hij/zij in meest zuivere vorm is. Een gezonde organisatie is een organisatie die gevormd wordt door een groep gezonde en blije mensen.

Sensitief
INDIGOgroep wil sensitief in al haar sensoren zijn voor wat er is en wat er in de ander beweegt. INDIGOgroep waakt voor te snelle definities, oordelen en generaliseren. We zoeken de verwondering die een kind heeft bij het verkennen van het gebied achter de bestaande grenzen. In ons handelen zijn we alert en belangstellend voor de stemming en staat van zijn van de medemens.

Nieuwsgierig
Verwondering volgt na een natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid. Het belangstelling hebben en willen leren is niet vanuit tekort, omdat iets bereikt moet worden, maar vanuit de vreugde van verrijking door kennis en ervaring.

Integriteit
In handelen en contact met mensen baseren wij ons op ethische principes, gebaseerd op een eerlijke, rechtvaardige en respectvolle houding. Ongeacht de knelpunten houden wij deze principes staande. Economisch of ander belang zal geen prioriteit hebben boven een respectvolle benadering van mensen.

Natuurlijke normen en waarden
Wij leven en werken vanuit het diepe natuurlijke gevoel van goed en kwaad. Discipline en regels zijn slechts van belang voor het nakomen van afspraken, niet voor het behoeden van verkeerd handelen. Door uit te gaan van het natuurlijke gevoel van wat goed is komt ruimte vrij voor extra drive en creativiteit.

Waarheid
INDIGOgroep hangt het denken aan dat er geen werkelijkheid is. Er is slechts beleving en elk moment is een nieuwe ervaring. Verzuiling, in hokjes plaatsen en generaliseren leiden tot aannames en verstarring. Dit doet mensen te kort in wat zij op elk moment zijn en te bieden hebben. Aannames leiden tot minder alertheid in het moment, tot een niet-herkend beeld van een werkelijkheid en tot gemiste kansen.

paaseiland