Consultancy

Onze kijk op consultancy

Wij vinden het woord consultant niet meer passen bij hoe wij ons voelen in relatie tot opdrachtgever en organisatie. De traditionele management consultant onderzoekt, adviseert en voert uit op basis van (externe) kennis en eigen ervaring. Heeft veelal een specialisme dat op een bepaald moment belangrijk en aanvullend is voor de organisatie. In zuivere zin klopt dat maar ook definities ondergaan kleuring in de loop der tijd. De consultant die van buiten naar binnen werkt op basis van externe kennis en gericht op een bepaalde oplossing kan tijdelijk succesvol zijn. Het is dan de vraag of het de organisatie lukt om de verandering die tot de oplossing heeft geleid te internaliseren en tot een duurzaam resultaat te komen. Onze begeleiding is vooral gericht om van binnen naar buiten te werken. Te onderzoeken welke krachten de organisatie herbergt en deze tot bloei te brengen waarmee de organisatie zelf in staat is haar uitdagingen op te pakken.

INDIGOgroep richt zich op faciliteren, op bestaande en interne energie hulpontsluiten en zo tot duurzame vervolgstappen komen die niet alleen passen, maar echt bij de organisatie horen. Omdat het een eigen geluid is. Een oorspronkelijk geluid van de organisatie zelf. Partnership en begeleiding zijn daarbij woorden die beter bij ons gevoel passen dan organisatieadvies.

In de workshops stellen we ons op als gidsen. Niet de ingebrachte kennis is het meest van belang. Het proces van de deelnemers staat voorop. Als gids werken we vraaggericht en volgen de belangstelling van de deelnemers in het moment. Daar piekt in de regel de leercurve. Er ontstaat inzicht die verder gaat dan alleen kennis.

Bij organisatieadvies en verandertrajecten spreken we van tandem consulting; een term die aangeeft dat de INDIGOadviseur kennis en ervaring van buiten inbrengt en combineert met de oorspronkelijke kracht van de organisatie. De kernkwaliteiten van de organisatie worden versterkt.

In begeleiding van groepen en individuen wordt wel gesproken over EQ training. Hiermee geven we aan dat de INDIGOtrainer de mensen helpt bij de ontdekking en bevrijding van persoonlijke kernenergien (niet nuclear maar zeker zo powerfull) die zijn te vinden in het emotionele vlak en van belang zijn voor een positieve levens- en werkhouding.